Praktisk information om sågning och torkning

Genomsågning

Genomsågning innebär att man sågar hela stocken i ett antal parallella snitt. Sågskären läggs vanligtvis parallellt med märgen. Produkten blir att antal okantade plankor som i ett senare skede sågas till önskade dimensioner.

En fördel med genomsågning är att virket tas tillvara på ett mer eller mindre optimalt sätt med
hänsyn till:
– kviststruktur,
– årsringsstruktur,
– färg,
– kärnved.

Formförändring vid torkning bild: Thomassen
Formförändring vid torkning bild: Thomassen
Splintved och kärnved hos ek
Splintved och kärnved hos ek

Genom att på detta sätt såga en stock framgår på varje planka kvistarnas utbredning och årsringsstruktur d.v.s. om årsringarna är ”stående” eller ”liggande”. De inre plankorna närmast märgen får en textur
med stående årsringar medan de yttre plankorna får en textur med liggande årsringar.

Stående årsringar hos alm.
Stående årsringar hos alm.
Liggande årsringar hos alm
Liggande årsringar hos alm

Krympningen vid torkning är större i tangentiell riktning i förhållande till radiell riktning vilket innebär att de yttre plankorna med liggande årsringar kupar sig mer än de inre plankorna med stående årsringar. Beroende på årsringarnas orientering kommer hållfasthet, krympning, svällning och inte minst mönstret på ytan variera. Träets färg och kärnvedens utbredning kommer även variera mellan plankorna. Allt detta gör att den vidare uppsågningen av plankorna kan styras mot slutanvändarens krav på virket. Då varje stock är unik vad gäller färg, årsringstruktur mm ställer ibland snickeriindustrin krav på att virket till möbler skall komma från en och samma stock varför plankorna vid behov lagras stockvis. Spänningar och sprickbildning i virket vid torkning kan minimeras på olika satt. Virket ströläggs normalt och ändarna kan målas eller spikas samman med ribbor .

Stockvis lagrad alm.
Stockvis lagrad alm.
Liggande årsringar hos alm
Liggande årsringar hos alm

Genomsågning förekom tidigare i Sverige i ganska stor omfattning för sågning av högkvalitativ fura för den tyska snickeriindustrin. Tekniken förekommer idag i hela världen vid sågning av högkvalitativt lövtimmer och grovt barrvirke. Genomsågning är en mycket vanlig metod vid små sågverk och enmansågverk. Tekniken är tillämpbar för sågning med kedjesvärd, cirkelsågar, ramsågar och bandsågar.

Järseke såg, Vinslöv, genomsågning av ek. 2006. Bild: Hans Fryk
Järseke såg, Vinslöv, genomsågning av ek. 2006. Bild: Hans Fryk
Almalundssågen, genomsågning av Douglasgran.
Almalundssågen, genomsågning av Douglasgran.
Grb Vater Germany, Foto H. Fryk
Grb Vater Germany, Foto H. Fryk
Genomsågning, Harbergets såg och hyvleri.
Genomsågning, Harbergets såg och hyvleri.

Svedjevägen 21

181 47, Lidingö

info@logyield.com

+ 46 76 591 71 28

                 ©2021 LogYield (under bildande). All rights reserved

+ 46 76 591 71 28

Svedjevägen 21

181 47, Lidingö

info@logyield.com

+ 46 76 591 71 28

©2021 LogYield (under bildande). All rights reserved

+ 46 76 591 71 28