Om genomsågning

Genomsågning innebär att man sågar hela stocken i ett antal parallella snitt. Sågskären läggs vanligtvis parallellt med märgen. Produkten blir att antal okantade plankor som i ett senare skede sågas till önskade dimensioner.

En fördel med genomsågning är att virket tas tillvara på ett mer eller mindre optimalt sätt med hänsyn till:

– kviststruktur,
– årsringsstruktur,
– färg,
– kärnved.

Genomsågning förekom tidigare i Sverige i ganska stor omfattning för sågning av högkvalitativ fura för den tyska snickeriindustrin. Tekniken förekommer idag vid större sågverk i hela världen vid sågning av högkvalitativt lövtimmer och grovt barrvirke. Genomsågning är även en mycket vanlig metod vid små sågverk och enmanssågverk. Tekniken är tillämpbar för sågning med kedjesvärd, cirkelsågar, ramsågar och bandsågar.

Läs mer

Harbergets såg och hyvleri
Harbergets såg och hyvleri
Urban Hardwoods, Seattle
Urban Hardwoods, Seattle
ny skiss1T
ny skiss2T
ny skiss3T
ny skiss4T

LogYield 1.0

Basdata är stockens form, diameter i topp – och rotändan, längd samt sågskärets bredd. För de plankor man vill såga anges tjocklek och värde. Man kan sedan snabbt och översiktligt prova alla tänkbara kombinationer av hur stocken kan sågas, men även låta programmet ta fram den optimala postningen utifrån volym eller värde. I resultattabellen redovisas för alla plankor bredden på vankantsidan vid halva längden. Plankornas volym och värde presenteras samt det totala sågutbytet och värdet.

I nästa version av Logyield kommer programmet kompletteras med indata av slutprodukter, kantade utbyten beskrivna efter längd, bredd, tjocklek samt värde. Med dessa uppgifter kan stocken sågas än mer optimalt. Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse av programmet eller en demoversion.

Figuren kan vridas till vågräta sågsnitt
Figuren kan vridas till vågräta sågsnitt
Screenshot 2021-04-18 at 18.37.46
Screenshot 2021-04-18 at 18.38.38

LogYield 1.0

Basdata är stockens form, diameter i topp- och rotändan, längd samt sågskärets bredd. För de plankor man vill såga anges tjocklek och värde. Man kan sedan snabbt och översiktligt prova alla tänkbara kombinationer av hur stocken kan sågas. För utfallet redovisas för alla plankor bredden på vankantsidan vid halva längden. Plankornas volym och värde presenteras samt det totala sågutbytet och värdet. I steg två kan man välja en optimering efter volym eller värde för ett antal givna tjocklekar på plankorna. I nästa version av Logyield kommer programmet kompletteras med indata av slutprodukter, kantade utbyten beskriva efter längd, bredd, tjocklek samt värde. Med dessa uppgifter kan stocken sågas än mer optimalt. För att skaffa programmet eller en demoversion kontakta oss via mail, telefon eller kontaktformuläret.

Svedjevägen 21

181 47, Lidingö

info@logyield.com

+ 46 76 591 71 28

                 ©2021 LogYield (under bildande). All rights reserved

+ 46 76 591 71 28

Svedjevägen 21

181 47, Lidingö

info@logyield.com

+ 46 76 591 71 28

©2021 LogYield (under bildande). All rights reserved

+ 46 76 591 71 28