LogYield 1.0

Indata är stockens form, diameter i topp – och rotändan, längd och sågskärets bredd, samt en katalog med dimensioner och priser på de brädor man vill såga ut. Man kan sedan snabbt och enkelt prova alla tänkbara kombinationer av hur stocken kan sågas, men även låta programmet ta fram den optimala postningen utifrån volym eller värde. Plankornas volym och värde presenteras samt det totala sågutbytet och värdet. Vid genomsågning till okantat virke redovisas bredden på vankantsidan vid halva längden för alla brädor i resultattabellen.

I nuvarande versionen hanterar programmet genomsågning för såväl okantat virke som kantade slutprodukter. I nästa version ska olika kvalitetsmått och fler sågmönster läggas till. Kontakta oss via mail eller telefon vid intresse av programmet eller en demoversion.

Om genomsågning

Genomsågning innebär att man sågar hela stocken i ett antal parallella snitt. Sågskären läggs vanligtvis parallellt med märgen. Produkten blir att antal okantade plankor som i ett senare skede sågas till önskade dimensioner.

En fördel med genomsågning är att virket tas tillvara på ett mer eller mindre optimalt sätt med hänsyn till:

– kviststruktur,
– årsringsstruktur,
– färg,
– kärnved.

Genomsågning förekom tidigare i Sverige i ganska stor omfattning för sågning av högkvalitativ fura för den tyska snickeriindustrin. Tekniken förekommer idag vid större sågverk i hela världen vid sågning av högkvalitativt lövtimmer och grovt barrvirke. Genomsågning är även en mycket vanlig metod vid små sågverk och enmanssågverk. Tekniken är tillämpbar för sågning med kedjesvärd, cirkelsågar, ramsågar och bandsågar.

Läs mer

Harbergets såg och hyvleri
Harbergets såg och hyvleri
Urban Hardwoods, Seattle
Urban Hardwoods, Seattle
ny skiss1T
ny skiss2T
ny skiss3T
ny skiss4T
Screenshot 2021-04-18 at 18.37.46
Screenshot 2021-04-18 at 18.38.38

LogYield 1.0

Indata är stockens form, diameter i topp – och rotändan, längd och sågskärets bredd, samt en katalog med dimensioner och priser på de brädor man vill såga ut. Man kan sedan snabbt och översiktligt prova alla tänkbara kombinationer av hur stocken kan sågas, men även låta programmet ta fram den optimala postningen utifrån volym eller värde. Vid genomsågning till okantat virke redovisas bredden på vankantsidan vid halva längden för alla brädor i resultattabellen. Plankornas volym och värde presenteras samt det totala sågutbytet och värdet.

I nuvarande versionen hanterar programmet genomsågning för såväl okantat virke som kantade slutprodukter. I nästa version ska olika kvalitetsmått och fler sågmönster läggas till.

Svedjevägen 21

181 47, Lidingö

info@logyield.com

+ 46 76 591 71 28

                 ©2021 LogYield (under bildande). All rights reserved

+ 46 76 591 71 28

Svedjevägen 21

181 47, Lidingö

info@logyield.com

+ 46 76 591 71 28

©2021 LogYield (under bildande). All rights reserved

+ 46 76 591 71 28